วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทำไมประเทศพม่าจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 'เมียนมาร์'
1. ทำไมประเทศพม่าจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 'เมียนมาร์' แล้วทำไมเรายังเรียกพม่าอยู่
2.ประเทศ 'Slovenia' อ่านว่าอย่างไรกันแน่ 'สโลวีเนีย' 'สโลเวเนีย' หรือ 'สโลวาเนีย'
3. ในฟุตบอลโลก ทำไมมีอยู่หนึ่งประเทศที่มีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน บ้างก็เรียก 'ไอวอรี่โคสต์' (Ivory Coast) บ้างก็เรียก 'โกตดิวัวร์' (Cote d' Ivoire) ตกลงเราต้องเรียกว่าอะไรกันแน่คำถามแรกที่ว่าด้วยชื่อประเทศพม่านั้น หลังจากที่เราได้ไปค้นมาแล้วก็พบว่า รัฐบาลทหารพม่าได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรียกประเทศในภาษาอังกฤษจาก 'เบอร์มา' (Burma) มาเป็น 'เมียนมาร์' (Myanmar) ตั้งแต่ปี 1989

ไม่เพียงแต่ชื่อประเทศเท่านั้นที่ถูกเปลี่ยน ทว่าชื่อเมือง และสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ อีกหลายแห่งก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ชื่อเมืองหลวงของประเทศที่เปลี่ยนจาก 'ย่างกุ้ง' (Rangoon) มาเป็น 'ยางโกง' (Yangon)

สำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อประเทศครั้งนี้ สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเพราะรัฐบาลทหารพม่าต้องการลบเลือนร่องรอยต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยลัทธิล่าอาณานิคมในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

โดยในช่วงที่อังกฤษเข้ามาครอบครองพม่านั้นได้ตั้งชื่อเรียกสถานที่ต่างๆ ในพม่าใหม่แทบทั้งหมด รวมถึงชื่อประเทศด้วย ซึ่งชื่อ 'เบอร์มา' น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า 'บามาร์' (Bamar) ซึ่งเป็นชื่อของชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพม่า นั่นเอง

ส่วนชื่อ 'เมียนมาร์' ที่รัฐบาลทหารตั้งขึ้นมาใหม่นั้นมีความหมายตามภาษาท้องถิ่นว่า "เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว" โดยคำว่า 'เมียน' (Myan) มีความหมายว่า "รวดเร็ว" ส่วน 'มา' (ma) แปลว่า "เข้มแข็ง"

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าทางการพม่าจะประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศของตนอย่างเป็นทางการ แต่องค์กรต่างๆ รวมถึงรัฐบาลของชาติตะวันตกหลายๆ ประเทศกลับไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และก็ยังคงใช้ชื่อเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า 'เบอร์มา' เช่นเคย ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากเราลองสังเกตดูแผนที่ประเทศพม่าที่ทำขึ้นโดยคนต่างชาติ ก็จะพบว่ามีการระบุชื่อสถานที่สำคัญๆ ของประเทศเป็น 2 แบบ กล่าวคือ มีทั้งชื่อเดิมที่อังกฤษตั้ง และชื่อใหม่ที่รัฐบาลทหารพม่าตั้ง

สำหรับคนไทยเรานั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่า 'พม่า' มาโดยตลอด ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า น่าจะเพี้ยนมาจากชื่อเรียกชนเผ่าบามาร์เช่นกัน และไทยเองก็เป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่ยังคงเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า 'พม่า'

ทว่า หากจะถามเหตุผลว่าทำไมหลายๆ ชาติจึงไม่ยอมรับชื่อใหม่ของพม่าแล้วล่ะก็ คำตอบก็น่าจะเป็นเพราะชาติเหล่านี้ไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลทหารพม่า นั่นเอง

เอาล่ะหมดเรื่องประเทศพม่าก็มาต่อกันที่ชื่อเรียกประเทศ 'Slovenia' ที่ถูกต้อง จะต้องเรียกว่า 'สโลวีเนีย' ทั้งนี้ อ้างตาม "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถาน ว่าด้วยเรื่องการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง" ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ทางการไทยของเราใช้ทั่วกัน

สุดท้าย ประเทศ 'ไอวอรี่โคสต์' (Ivory Coast) หรือ 'โกตดิวัวร์' (Cote d' Ivoire) นั้นแท้จริงแล้วก็คือประเทศเดียวกัน โดยชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศนี้คือ 'โกตดิวัวร์' ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง 'เกาะสีงา' แต่เมื่อมีการนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีความหมายว่า 'ไอวอรี่โคสต์' ดังนั้น สำนักข่าวภาคภาษาอังกฤษบางแห่งจึงนิยมเรียกชื่อประเทศดังกล่าวว่า 'ไอวอรี่โคสต์'

แหล่งอ้างอิง  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น